Thursday, January 6, 2011

Hebrew Poems

See also shirim-ve-tehillim-poems-and-psalms.html

and also bamisaadah-in-resteraunt

and also HaAchbar be cluv Haryeh

היה טוב היה רע
השבוע נגמר
שבת נכנסת
ואני הזויה

______________________

בא נערבב את זה קצת
שבוע שלום ושבת טוב
משה רודן
תפילין כסוג של סטיה מינית
ושחיטה פולחן עכ"ומי אכזרית
___

_______

אם אני לא רואה עברית כמה שבועות

העיניים מתחילות להרגיש משהו מעין חולשה

והן צריכות להיטהר על עיתון עברי או

אריזה ממוצר ישראלי כלשהו

אפילו אם זאת כתבה על עבריין שנהרג מפיצוץ רימון במרכז עפולה

או נשיא שמשמש בשד אשה כמו משמש בשל

לא חשוב
כי לא התוכן העיקר

אלא הצורה

הצדי הצהלי

הפה הפטמתי

העין הערגתי

המם המוצק כמו המותנים של המ"מ שאחריהן הלכתי

שהייתי בין אלף ותף

___________

יושבים עם אלוהים בסלון

הילדים ואנחנו

הוא בן בית אצלינו

________________


בלי סיבה

במסעדה

תקפה אותי

עצבות

חדה

הלקוחות לעסו

הילדים נהנו
ואני לא ידעתי
מה פשר התהום
שלתוכו
צללתי


__________

אני חי בקליפורניה

וזה ממש לא נורה, נורה

גם פה יודעים

לרקוד הורה, הורה

ומרביצים תורה, תורה

להשתמש במטא-

פורה

בכל מקום נמצאת אורה

אורה

_______________

עברית היא רכבת

שמצמידה קרונות מלותיה בסמיכות

לאורך פסי ההיסטוריה

פעם דוהרת

פעם יורדת

לפעמים נואמת

לפעמים מלמלת

תפילה בקיצור

כי ממהרים לצאת

לארץ המובטחת או

לתנור

______________

איזה הוא גיבור?

הכובש את יצרו. לא המשמיד או המבטל את יצרו.

משמע שתהפוך\י את יצרו למוצרים שיש בהם תועלת.

No comments: